Vindkraft

vindkraftGratis naturenergi producerat av vindkraftverk!

Vind kan utnyttjas för att utföra arbete. Kinetisk energi från vinden kan omvandlas till andra former av energi, antingen mekanisk energi som driver segelbåtar till exempel eller elenergi som utvinnas av vindkraftverk när vinden blåser och driver vindturbinen.

 

När en segelbåt hissar segel så används vindkraft för att driva båten genom vattnet. Detta är en form av arbete som utnyttjar vindkraft. Jordbrukarna har använt vindkraft under många år genom att pumpa vatten från brunnar med hjälp av väderkvarnar. I Holland har väderkvarnar använts i århundraden för att pumpa vatten från låglänta områden. Vind används också för att snurrar på stora slipstenar för att mala vete eller råg.

 

Idag används vindkraft också för att utvinna ström. Blåsande vind snurrar på turbinbladen på ett vindkraftverk – precis som en stor leksaks vindsnurra. Ett vindkraftverk producerar el och en väderkvarn malar säd eller pumpar upp vatten. Bladen i turbinen är knutna till en generator, vindturbinen vrider på generatorn som genererar ström. Enkelt uttryckt: Generatorn omvandlar vindkraft till ström med hjälp av vindturbinen som vinden blåser på.

 

Om vinden blir alltför hög har ett vindkraftverk en broms som stoppar turbinen från att vrida för fort, på så sätt undviks skador på vindturbinen.

 

Ett litet vindkraftverk kan producera tillräckligt mycket energi för att försörja ett hus eller en villa med ström. Vinden blåser på många ställen över hela jorden. Vi har även många blåsiga områden i Skandinavien. Det enda problemet med vindkraft är att det inte blåser tillräckligt hela tiden. I Sverige är det oftast blåsigare väder under höst- och vintermånaderna när vinden rusar på svalare områden. Länder som Danmark och Tyskland använder mycket vindkraftverk.

 

För att ett vindkraftverk ska kunna arbeta effektivt måste vindhastigheten vara över 6m/s. Vinden vrider turbinbladen snabbt nog för att generera elektricitet. Ett litet vindkraftverk producerar mellan 5000 kilowatt/h till 30000 kilowatt/h om året. En kilowatt är 1.000 watt (kilo betyder 1000). Du kan lätt tända lyset på tio 100 watts glödlampor med 1000 watt. Med ett 300 kilowatt (300 000 watt) vindkraftverk kan man tända 3000 styck 100 watts lampor!

 

När el genereras genom vindturbinen, vidarebefordras elen via en transformator till elledningar som skickas över långa sträckor med hjälp av stora kraftledningar. Så får vi ström levererat till våra hem.

På semester med familjen

Längtar du till sol och värme men anser att det är alltför krångligt att ta med hela familjen på semester? Är du trött på charterns inrutade mönster? Ta med hela familjen på en resa som ni själva har valt ut. Se det ni själva önskar i den takt ni själva vill utan krångel. Hur är detta då möjligt?

Jag skulle rekommendera att ni först bokar en billig flygbiljett ganska långt i förväg, varför inte boka ett semesterhus eller en lägenhet. Om man hyr ett hus som inte ligger direkt i centrum av en stad så blir det billigare – och hursomhelst billigare än att bo på hotell. På flygplatsen kan ni hämta upp en bekväm och rymlig – men framförallt billig hyrbil som ni har förbeställt innan ankomst från en biluthyrning som fungerar som förmedlare av de billigaste hyrbilarna. En hyrbil i t.ex. Spanien underlättar familjens resa avsevärt och bidrar till att lugn och ordning kan hållas även på semestern. Det är enkelt och smidigt att ta sig fram i hyrbil och man kan se allt det man annars skulle tveka att ge sig iväg på.

Målare

Har du tänkt på vad en målare gör? Målar förstås, men också ett yrke med många sidor, och även många sociala kontakter.

Grundutbildning:
1. Byggprogrammet på gymnasieskolan. Inriktning måleri.
2. Lärlingsperiod på 2 år i måleriföretag.
3. Traditionell lärling. Godkänd gymnasieutbildning, all lärlingsutbildning är förlagd på företaget, vana inom måleri eller ann gren inom branschen.

Vidareutbildning:
Tvåårig högre måleriutbildning, förlagd till Tekniska Högskolan. Grundutbildning och fyra års yrkeserfarenhet krävs eller ettårig utbildning i dekorationsmålning i Piteå, Norrköping eller Huddinge. Man söker på gymnasiebetyg eller inom fri kvot.

Stopp i Toaletten – Vad göra?

stopp-i-toalettenFör att undvika stopp i toaletten ska man alltid vara försiktig med vad som slängs i den. Utöver det bör den rengöras med speciellt rengöringsmedel som är till för just toaletter.

Men även den som är försiktig kommer en dag stå med ett stopp. Det som då alltid bör finnas hemma är vaskrensare och propplösare. Vissa har även ett rensband hemma för att underlätta vid eventuell proppbildning.

Att däremot använda starka frätande medel är absolut något som avråds. Orsaken är att dessa medel kan fräta skador på emaljen i toaletten. Detta skadar därmed toaletten rejält i längden.

Det första man bör göra är att hälla en hink med vatten rakt ner i toaletten. Detta ska göras från så hög höjd som möjligt för att vattnet ska få fart och kraft och därmed skapa ett tryck som kan lossa på proppen.

Andra steget är att ta fram vaskrensaren och dra den upp och ned för att skapa en tryck- och sugfunktion vilken kan lösa upp propparna. Ett alternativ är att även att hälla propplösningsmedel i toaletten ett tag innan man arbetar med vaskrensaren. Om så sker så följ instruktionerna mycket noga på förpackningen för att öka dess effektivitet.

Ett sista eget steg att ta är att använda sig av ett rensband. Detta är däremot inte speciellt vanligt utan de som inte lyckats med försöken ovan brukar ta steget och kontakta ett VVS-företag eller rörfirma.

Dessa kan avgöra bästa vägen att gå vidare med problemet och har även verktyg att lösa de flesta problem. I detta fall bör man däremot komma ihåg att rörassistansen ofta kostar mer på helger och kvällar. För den som har två toaletter i hemmet kan det alltså vara lönsamt att vänta till vardag innan kontakt tas.

Vad ska man tänka på vid ett hästköp?

hastkopAtt köpa häst är en stor affär, både avseende kostnaderna och ansvaret det medför. Givetvis är det viktigt att hitta den rätta hästen men kanske minst lika viktigt är det att köpet hanteras på ett bra sätt. Man bör försäkra sig om att hästen man köper är frisk eller att man har upplysts om de defekter som kan tänkas finnas. En veterinärbesiktning är standard vid hästköp. För tävlingshästar är det vanligt att man gör röntgenundersökningar, antingen enbart av benen eller av både ben och rygg.
För sällskapshästar nöjer man sig ofta med enbart en vanlig besiktning. När man genomfört besiktningen är nästa steg att upprätta ett köpeavtal. Utöver vem som är köpare och säljare, vilken häst det rör och övriga villkor kring köpet bör man också specificera vad man avser att använda hästen till.

Skulle hästen bli sjuk eller ha en skada eller att den inte uppfyller de krav man kan ställa utifrån vad säljaren utfäst om hästen kan man i vissa fall reklamera. Reklamationen ska göras relativt snart efter det att man upptäckt felet. Man måste inte framställa några specifika krav i första läget, det räcker att man upplyser om felet och att man tänker hålla säljaren ansvarig för detta.

Som huvudregel kan man säga att det för återgång av ett hästköp krävs att det finns ett konstaterat fel och att felet fanns vid köptillfället. Vilken bevisning man måste ta fram varierar från fall till fall och är något man måste ta ställning till när man utformar sina krav.

Många gånger täcks denna typ av tvister av rättskyddet i hemförsäkringen vilket innebär att man kan få viss ekonomisk hjälp för en process. Läs mer kring rättshjälp och rättskydd.
Juristerna på Waldenberg Melin Juridik har stor erfarenhet av hästar och har själva varit aktiva tävlingsryttare. De kan hjälpa dig med allt från köpeavtalet till att biträda i processen i tingsrätten.

Du kan också läsa mer kring hästköp i diverse artiklar här.

Newprint tryckeri i Västerås

Newprint tryckeri Västerås har sedan starten 1968 följt den tekniska utvecklingen och är ett konkurrenskraftigt alternativ när det gäller att snabbt och effektivt producera trycksaker till bra priser. Med en lång samlad yrkeserfarenhet hos våra medarbetare kan vi erbjuda ett genuint grafiskt kunnande och en bred kompetens.
Vår framgångsrika utveckling beror till stor del på vår förmåga att lösa problem och skapa möjligheter.

fyrfargspressarFyrfärgspressar
Vi trycker böcker, kataloger, tidskrifter, affischer, reklamtryck, foldrar mm och har dessutom specialkompetens inom etikettryck. Basen i vår produktion utgörs av två Heidelbergpressar 4-färgs Speedmaster, som tillsammans skapar en avsevärd tryckkapacitet med arkformat upp till 72 x 102 cm.
Med dessa tryckpressar har vi full kontroll under hela tryckprocessen och ett effektivt tryckutnyttjande, vilket ger ekonomi vid både stora och små trycksaksproduktioner.

Högteknologisk Kvalitetskontroll
För att producera jämn och hög kvalitet i stor och små serier krävs kontroll och med hjälp av Heidelbergs kvalitetsystem skapar vi 100% tryckkvalitet. Kvalitet och miljö går hand i hand och är självskrivna ledord i vår verksamhet och därför utvecklar vi oss ständigt inom kvalitetssäkring och miljö. Att tänka miljöanpassat innebär bättre kvalitet och ekonomi för alla.

Kompletta trycksakslösningar
Tillsammans med våra samarbetspartners tillhandahåller vi kompletta trycksakslösningar och kan erbjuda allt från prepress till tryck och bokbinderi. Vi tar emot alla typer av dokument både digitala och handgjorda och gör bearbetningar traditionellt och elektroniskt. Med vårt Color Art system erbjuder vi provtryck på upplagepapper för exakt och korrekt färgåtergivning. Dessutom har vi tillgång till fullständig bokbinderiservice och erbjuder komplett efterbearbetning med bigning, häftning och falsning.

Nu kan vi svanenmärka Dina trycksaker

I allla tider har svanen varit sinnebilden för det vackra och rena. Numera symboliserar den också framtidstro och ett ekologiskt hållbart samhälle.
För att ett tryckeri skall få tillstånd att svanenmärka sin produktion ställs höga krav på aktivt miljöarbete.
Newprint tryckeri i Västerås uppfyller från och med 1999 dessa krav och kan därför svanenmärka Dina trycksaker.
Kunder och andra uppdragsgivare kräver i allt större utsträckning att samarbetspartners och leverantörer skall ha en dokumenterad miljöpolicy. Svanenmärkningen ger konkurrensfördelar och är därmed lönsam.
Likt svanen sträcker vi nu på oss. Licensieringen för svanenmärkningen är ett viktigt steg i vår utveckling. Nu fortsätter vi framåt. Vi är nu i slutfasen med att bli såväl kvalitetscertifierade enligt ISO 9002 som miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Kompetens ger trygghet och skapar ekonomi och kvalitet
– det kallar vi intelligent trycksaksproduktion.

KOMPLETT DESIGN & BYGG SERVICE

arkitekt-ritningarArkitektens ritning är en teknisk ritning av en byggnad (eller byggprojekt) som faller inom definitionen av arkitekturen. Arkitekt ritningar används av arkitekter och andra för flera syften: att utveckla en design idé i ett sammanhängande förslag, för att kommunicera idéer och koncept, för att övertyga kunderna om fördelarna med en design, för att möjliggöra en byggmästare att bygga den, som en dokumentation av utfört arbete, och för att göra en sammanställning av en byggnad som redan finns.

“Att arbeta med Sören har varit en mycket bra erfarenhet. Hans djupa kunskaper inom området och hans kunskaper är verkligen lugnande. Han har alltid varit tillgänglig för diskussion och förfiningar. Väldigt professionell och jag vill rekommendera Sörens tjänster. Tack Sören för ditt briljanta arbete! ” LL http://www.byggritningar.org/

Drick vatten

vattenNågot som är oerhört viktigt men som många fuskar med är att inte dricka tillräcklig med vatten när de tränar. Spelar ingen roll om det är fotboll, pingis, tennis, styrketräning eller spinning.

Vi har ju den här matchomyten om att det skulle vara mycket tuffare att träna utan vatten, men faktum är att det bara är galenskap att inte dricka tillräckligt med vatten under ett träningspass, eftersom vi förlorar så pass mycket av vår koncentration när vattennivån sjunker hos oss. På så sätt blir allt sämre det som vi gör och vår inlärningskurva drabbas ju också.

Som sagt, enligt mig och de personliga tränare jag har pratat med tycker detta är ren galenskap, och att denna myt om att det skulle vara lite häftigare att träna utan att för den del dricka vatten var tionde eller femtonde minut är minst sagt ”mindre lyckad”, för att uttrycka det på ett fint sätt. Så det finns många saker att tänka på när det kommer till träning, och därför förstår jag också varför de har blivit så populära de senaste åren.

Folk som inte har tränat i sin ungdom behöver ju mycket hjälp för träning är faktiskt inte så lätt som det verkar.

Hockey event

Första åren

SwedEvent AB:s ursprung härrörs sig från galleriverksamhet på 1970 och 1980 talet.
VD Arne Norberg låg bakom idén att kombinera konst med Ishockeymotiv med representation vid matcher. Svenska Ishockeyförbundet gillade idén och tillsammans startades projektet ”Företagspoolen” som skulle vara en pool för företag där man gemensamt skulle kunna använda sig av representationsmöjligheter runt Tre Kronors landskamper i hockey.

(Vill du köpa Hockeyutrustning på nätet kan du göra det på mtl.)

Denna verksamhet hade sin första stora träff i samband med de inledande matcherna i Globen premiäråret 1989 då hela 9 000 gäster kunde då träffas under enklare former vid matcherna.

hockey

Konceptet med representation runt Tre Kronors matcher har sedan dess utvecklats till exklusivare sittningar med Sveriges absoluta toppskikt av artister på våra egna scener inför matcherna. En lång rad av våra folkkära hockeyprofiler har under åren agerat som värdar för gästerna, med från början var; Leif ”Honken” Holmqvist, Ulf Sterner samt radarparet Rolle Stoltz och Lasse Björn.

Rolle finns som bekant inte med oss och är en stor saknad, inte bara för oss utan för hela hockeysverige. Under åren har värdarna kompletterats med hela tiden aktuella namn.

Måla ditt hus på rätt sätt

målareÄr du ute efter att ge ditt hus en ny look? Målning är en av de billigaste och snabbaste sätten att ge ditt hus en ny look. Men många människor tycker att måla huset är en mödosam process som förbrukar en hel del tid och energi. Genom att göra en ordentlig plan och förstå olika aspekter när det gäller målning, är det möjligt för dig att få det bästa resultatet.

Gör en plan

När det gäller att måla ditt hus, måste varje område beaktas. En riktig plan bör utformas väl innan du hoppar på uppgiften. Det är viktigt att du bestämmer vilka färger vill du se på ditt hus, vilken typ av färg som ska användas, vilka områden som du ska täcka, många sådana aspekter bör redas ut i innan du börjar. Dessa åtgärder hjälper dig definitivt att spara tid och pengar. Anteckna intressanta idéer som du har i dit huvud så att du kan förklara det för din målare.

Lära och förstå färgnamn

Det är absolut viktigt för dig att göra en del efterforskningar och få dig bekant med färgerna och tekniken bakom den. Termen nyans i färgen bestämmer färgerna och värdet av färgen är baserade på hur mörk eller ljus den är. Mättnad är känd för att beteckna dominancy av nyansen och färgintensiteten hänvisar till ljusstyrkan i färgen.

Traditionella och moderna målningar

Både traditionella såväl som samtida målnings mönster är ganska populära i dag. traditionell målning, innebär testade och vanliga målnings idéer och i fallet med moderna målningar, innebär det i nya metoden och lägger upp mycket kreativa idéer för att nå en helt ny design nivå. Om du vill lägga till modernt utseende till ditt hus kan du mycket väl prova olika lacker och även kontrasterande färgkombinationer.

Vissa människor älskar också den monokromatiska färgintrigerande som handlar om att använda olika nyans av lätta färgade texturer för att ta in de eleganta och lugna utseendet till ditt hus. Du kan alltså känna dig nöjd och ditt målade kan vara en fullständig glädje, om du vet och förstår vissa viktiga begrepp i detta avseende.