Newprint tryckeri i Västerås

Newprint tryckeri Västerås har sedan starten 1968 följt den tekniska utvecklingen och är ett konkurrenskraftigt alternativ när det gäller att snabbt och effektivt producera trycksaker till bra priser. Med en lång samlad yrkeserfarenhet hos våra medarbetare kan vi erbjuda ett genuint grafiskt kunnande och en bred kompetens.
Vår framgångsrika utveckling beror till stor del på vår förmåga att lösa problem och skapa möjligheter.

fyrfargspressarFyrfärgspressar
Vi trycker böcker, kataloger, tidskrifter, affischer, reklamtryck, foldrar mm och har dessutom specialkompetens inom etikettryck. Basen i vår produktion utgörs av två Heidelbergpressar 4-färgs Speedmaster, som tillsammans skapar en avsevärd tryckkapacitet med arkformat upp till 72 x 102 cm.
Med dessa tryckpressar har vi full kontroll under hela tryckprocessen och ett effektivt tryckutnyttjande, vilket ger ekonomi vid både stora och små trycksaksproduktioner.

Högteknologisk Kvalitetskontroll
För att producera jämn och hög kvalitet i stor och små serier krävs kontroll och med hjälp av Heidelbergs kvalitetsystem skapar vi 100% tryckkvalitet. Kvalitet och miljö går hand i hand och är självskrivna ledord i vår verksamhet och därför utvecklar vi oss ständigt inom kvalitetssäkring och miljö. Att tänka miljöanpassat innebär bättre kvalitet och ekonomi för alla.

Kompletta trycksakslösningar
Tillsammans med våra samarbetspartners tillhandahåller vi kompletta trycksakslösningar och kan erbjuda allt från prepress till tryck och bokbinderi. Vi tar emot alla typer av dokument både digitala och handgjorda och gör bearbetningar traditionellt och elektroniskt. Med vårt Color Art system erbjuder vi provtryck på upplagepapper för exakt och korrekt färgåtergivning. Dessutom har vi tillgång till fullständig bokbinderiservice och erbjuder komplett efterbearbetning med bigning, häftning och falsning.

Nu kan vi svanenmärka Dina trycksaker

I allla tider har svanen varit sinnebilden för det vackra och rena. Numera symboliserar den också framtidstro och ett ekologiskt hållbart samhälle.
För att ett tryckeri skall få tillstånd att svanenmärka sin produktion ställs höga krav på aktivt miljöarbete.
Newprint tryckeri i Västerås uppfyller från och med 1999 dessa krav och kan därför svanenmärka Dina trycksaker.
Kunder och andra uppdragsgivare kräver i allt större utsträckning att samarbetspartners och leverantörer skall ha en dokumenterad miljöpolicy. Svanenmärkningen ger konkurrensfördelar och är därmed lönsam.
Likt svanen sträcker vi nu på oss. Licensieringen för svanenmärkningen är ett viktigt steg i vår utveckling. Nu fortsätter vi framåt. Vi är nu i slutfasen med att bli såväl kvalitetscertifierade enligt ISO 9002 som miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Kompetens ger trygghet och skapar ekonomi och kvalitet
– det kallar vi intelligent trycksaksproduktion.

KOMPLETT DESIGN & BYGG SERVICE

arkitekt-ritningarArkitektens ritning är en teknisk ritning av en byggnad (eller byggprojekt) som faller inom definitionen av arkitekturen. Arkitekt ritningar används av arkitekter och andra för flera syften: att utveckla en design idé i ett sammanhängande förslag, för att kommunicera idéer och koncept, för att övertyga kunderna om fördelarna med en design, för att möjliggöra en byggmästare att bygga den, som en dokumentation av utfört arbete, och för att göra en sammanställning av en byggnad som redan finns.

“Att arbeta med Sören har varit en mycket bra erfarenhet. Hans djupa kunskaper inom området och hans kunskaper är verkligen lugnande. Han har alltid varit tillgänglig för diskussion och förfiningar. Väldigt professionell och jag vill rekommendera Sörens tjänster. Tack Sören för ditt briljanta arbete! ” LL http://www.byggritningar.org/

Drick vatten

vattenNågot som är oerhört viktigt men som många fuskar med är att inte dricka tillräcklig med vatten när de tränar. Spelar ingen roll om det är fotboll, pingis, tennis, styrketräning eller spinning.

Vi har ju den här matchomyten om att det skulle vara mycket tuffare att träna utan vatten, men faktum är att det bara är galenskap att inte dricka tillräckligt med vatten under ett träningspass, eftersom vi förlorar så pass mycket av vår koncentration när vattennivån sjunker hos oss. På så sätt blir allt sämre det som vi gör och vår inlärningskurva drabbas ju också.

Som sagt, enligt mig och de personliga tränare jag har pratat med tycker detta är ren galenskap, och att denna myt om att det skulle vara lite häftigare att träna utan att för den del dricka vatten var tionde eller femtonde minut är minst sagt ”mindre lyckad”, för att uttrycka det på ett fint sätt. Så det finns många saker att tänka på när det kommer till träning, och därför förstår jag också varför de har blivit så populära de senaste åren.

Folk som inte har tränat i sin ungdom behöver ju mycket hjälp för träning är faktiskt inte så lätt som det verkar.

Hockey event

Första åren

SwedEvent AB:s ursprung härrörs sig från galleriverksamhet på 1970 och 1980 talet.
VD Arne Norberg låg bakom idén att kombinera konst med Ishockeymotiv med representation vid matcher. Svenska Ishockeyförbundet gillade idén och tillsammans startades projektet ”Företagspoolen” som skulle vara en pool för företag där man gemensamt skulle kunna använda sig av representationsmöjligheter runt Tre Kronors landskamper i hockey.

(Vill du köpa Hockeyutrustning på nätet kan du göra det på mtl.)

Denna verksamhet hade sin första stora träff i samband med de inledande matcherna i Globen premiäråret 1989 då hela 9 000 gäster kunde då träffas under enklare former vid matcherna.

hockey

Konceptet med representation runt Tre Kronors matcher har sedan dess utvecklats till exklusivare sittningar med Sveriges absoluta toppskikt av artister på våra egna scener inför matcherna. En lång rad av våra folkkära hockeyprofiler har under åren agerat som värdar för gästerna, med från början var; Leif ”Honken” Holmqvist, Ulf Sterner samt radarparet Rolle Stoltz och Lasse Björn.

Rolle finns som bekant inte med oss och är en stor saknad, inte bara för oss utan för hela hockeysverige. Under åren har värdarna kompletterats med hela tiden aktuella namn.

Måla ditt hus på rätt sätt

målareÄr du ute efter att ge ditt hus en ny look? Målning är en av de billigaste och snabbaste sätten att ge ditt hus en ny look. Men många människor tycker att måla huset är en mödosam process som förbrukar en hel del tid och energi. Genom att göra en ordentlig plan och förstå olika aspekter när det gäller målning, är det möjligt för dig att få det bästa resultatet.

Gör en plan

När det gäller att måla ditt hus, måste varje område beaktas. En riktig plan bör utformas väl innan du hoppar på uppgiften. Det är viktigt att du bestämmer vilka färger vill du se på ditt hus, vilken typ av färg som ska användas, vilka områden som du ska täcka, många sådana aspekter bör redas ut i innan du börjar. Dessa åtgärder hjälper dig definitivt att spara tid och pengar. Anteckna intressanta idéer som du har i dit huvud så att du kan förklara det för din målare.

Lära och förstå färgnamn

Det är absolut viktigt för dig att göra en del efterforskningar och få dig bekant med färgerna och tekniken bakom den. Termen nyans i färgen bestämmer färgerna och värdet av färgen är baserade på hur mörk eller ljus den är. Mättnad är känd för att beteckna dominancy av nyansen och färgintensiteten hänvisar till ljusstyrkan i färgen.

Traditionella och moderna målningar

Både traditionella såväl som samtida målnings mönster är ganska populära i dag. traditionell målning, innebär testade och vanliga målnings idéer och i fallet med moderna målningar, innebär det i nya metoden och lägger upp mycket kreativa idéer för att nå en helt ny design nivå. Om du vill lägga till modernt utseende till ditt hus kan du mycket väl prova olika lacker och även kontrasterande färgkombinationer.

Vissa människor älskar också den monokromatiska färgintrigerande som handlar om att använda olika nyans av lätta färgade texturer för att ta in de eleganta och lugna utseendet till ditt hus. Du kan alltså känna dig nöjd och ditt målade kan vara en fullständig glädje, om du vet och förstår vissa viktiga begrepp i detta avseende.

 

En karriär inom översättning

Översättning – en för evigt blomstrande karriär

översättning

Enligt ett tusenårigt koncept definieras översättning som processen att överföra en texts betydelse från ett språk till ett annat.
Översättning som yrke har varit under ständig utveckling sedan dess begynnelse i antikens Grekland, både vad gäller teknik och från perspektivet av de ämnesområden det är kopplat till.

Översättning sågs från början som ett hantverk som utövades av lärda män som översatte religiösa texter. Det spreds därefter sakta till litteratur och vetenskap för att så småningom bli ett oumbärligt element i alla viktiga kulturella och ekonomiska aspekter av idag.
Översättning är en givande men också utmanande karriär som nått sin kulmen de senaste åren på grund av internationaliseringen av industriella intressen och ett behov av att nå ut till kunder på deras eget språk.

Samtidigt har betoningen som det postmoderna samhället lägger på multikulturalism tillsammans med behovet av kommunikation och kulturöverföring mellan nationer medfört ett ökat intresse för översättning och språk.

En översättarkarriär ligger nära till hands speciellt för personer med språkutbildning. Förutom att vara flytande i åtminstone ett främmande språk måste en framtida översättare ha bland annat följande färdigheter:
– perfekt förståelse och behärskning av både källspråket (språket som man översätter från) och målspråket (språket som man översätter till) vad gäller såväl grammatiska strukturer som ordförråd.
– kunskap om målspråkets kulturella och sociala miljö
– specialiserad kunskap i ett eller flera ämnen (teknologi, juridik, ekonomi, handel, litteratur osv.)
– och sist men inte minst – utmärkta skrivfärdigheter
Översättning uppfattas ofta felaktigt som en process vars mål är att hitta den exakta motsvarigheten av ett ord på målspråket. Men eftersom den etymologiska definitionen av översättning är processen att föra över betydelsen av en text från ett språk till ett annat faller betoningen på att avkoda och omkoda meddelandet och inte på att översätta ord för ord.
En översättare bör kunna tolka och forma texten på ett sätt som gör att den ursprungliga tonen bevaras samtidigt som läsarens kulturella och lingvistiska bakgrund också tas i beaktning.
I denna idéöverföring från ett språk och från en kultur till en annan stöter en översättare på flera lingvistiska hinder. Några av de vanligaste är neologismer, jargong, förkortningar, slang, idiomatiska uttryck och stilistiska element.
Nuförtiden finns det många referensböcker samt språk- och översättningsverktyg som översättaren kan ta hjälp av.

Bland en ständigt växande mängd hjälpmedel kan översättaren använda sig av bland annat vanliga pappersordböckerna (språk till språk, ordböcker med synonymer och antonymer, tesaurus), de senaste översättningsmjukvarorna och språkverktygen på nätet.
För att behärska sitt yrke grundligt och för att skaffa sig kvalitativ erfarenhet specialiserar sig ofta översättare inom ett visst område. Medan vissa är mer intresserade av att översätta “exakta” texter (om t.ex. teknik, juridik, Bank/finans och handel) dras andra till de litterära texternas mer tvetydiga och fria värld.
När en ambitiös översättare lyckats samla på sig tillförlitliga rekommendationer från ett antal kunder och bygga en portfolio med uppskattade översättningar kan han eller hon ansöka om ett jobb på en översättningsbyrå.

En översättningsbyrå kräver i regel ett par års översättningserfarenhet (helst med specialisering inom ett visst område) och de testar grundligt alla som ansöker.
Att arbeta som frilansare ger översättaren friheten att välja de projekt som han eller hon åtar sig, och att arbeta enligt eget schema. Men det kräver också mycket engagemang och uppmärksamhet när det gäller att hitta potentiella kunder och att övertyga dem om kvalitén på de tjänster han eller hon erbjuder.
Översättning är en karriär som många vill prova på men som få behärskar effektivt. Det är ett yrke som alltid har spelat (och troligtvis kommer att fortsätta att spela) en viktig roll i världens sociala och ekonomiska utveckling. Trots att mänskliga översättningar hotas av nya mjukvaror för maskinöversättning och den ständiga strävan efter att förenkla och snabba på alla processer fortsätter mänskliga översättningar att vara den mest pålitliga och populära formen av översättning.

Nobelpriset i fysik

Nobelpriset i fysikHur kommer det sig egentligen att så få svenskar får nobelpriset i fysik? Är det jantelagen som spökar? Eller beror det kanske på att främst ”nördar” studerar fysik? Plugghästar som är suveräna på att lära sig redan etablerade sanningar ur läroböcker och den redan publicerade forskningen, men som har mycket svårt att tänka nya tankar och uppfinna något i grunden nytt, kanske på grund av rädsla att sticka ut? Framgångsrika personer har stora egon, kanske är det just därför de är så stora.

”To be a great champion you must believe you are the best. If you’re not, pretend you are.” Muhammad Ali, världsmästare i tungviktsboxning och världens mest kända boxare genom tiderna.

Sedan nobelpriset instiftades har bara fyra svenskar fått priset i fysik: Gustaf Dahlén – 1912 (AGA-fyren), Manne Siegbahn – 1924 (röntgenspektroskopi), Hannes Alfvén – 1970 (plasmafysik), Kai Siegbahn – 1981 (högupplöst elektronspektroskopi). Dahlén fick priset för rena uppfinningar, säkert helt i andan av Nobels testamente, men långt ifrån det som idag skulle kunna komma ifråga för fysikpriset. De övriga tre fick visserligen priset för sina banbrytande upptäckter inom fysiken, men eftersom två av dem är far och son kan man fundera på om det krävs en alldeles speciell genuppsättning för att bli en riktigt framstående svensk fysiker.
Som kontrast har Sverige inom medicin sju nobelpristagare, de flesta i modern tid. Vad är det de svenska medicinforskarna gör som fysikforskarna inte gör?

Jag tror grundorsaken är att svenska fysiker, och kanske framförallt forskningsfinansiärer, är för fega. Om man enbart satsar på ”säker” forskning så får man heller inte några nyskapande resultat. Forskningen kan i sig vara lysande utförd, men leder inte till några egentliga genombrott.

Anta att du vill flyga till Mars. Det spelar ingen roll hur mycket du filar på och förfinar din existerande rymdfärja, den kommer ändå aldrig att kunna ta dig till Mars. Det som krävs är en helt ny typ av rymdfarkost, något som världen hittills aldrig har skådat. Kom ihåg, inom forskningen är the sky always the limit…

För att bli en ledande teoretisk fysiker måste man ha ett stort ego. Men man måste samtidigt vara ödmjuk gentemot naturen och inse att vi troligen aldrig kommer att förstå alla dess hemligheter med våra, enbart något förfinade, aphjärnor.

Grundforskning ska i idealfallet vara systematiserad nyfikenhet. Kreativitet i en ”tvångströja”; som utgörs av redan kända och vältestade egenskaper hos naturen.
Men även inom den mest genomarbetade teori finns gömda överraskningar insprängda som bara väntar på att bli upptäckta.

Släpp tanken fri – det är vår! Att tänka rätt är stort, att tänka fritt är större!
Snälla forskningsfinansiärer, politiker och alltså i slutändan du som svensk skattebetalare, tänk på att det som är ren nyfikenhetsforskning idag är en ren planet imorgon, och – förhoppningsvis – många svenska nobelpris i fysik.

Mälkare som inkluderar ett eget värdeökningsprogram

mäklareVi erbjuder en unik och komplett mäklartjänst som inkluderar ett eget värdeökningsprogram.

Affärsiden bygger på fakta och egna erfarenheter av att förädla och sälja bostäder.

Vi har 17 års erfarenhet som mäklare och mer än 10 års erfarenhet av byggkunskap och förädling av bostäder inför försäljning.

Våra kunder väljer att vilja anlita oss för att de vet att vi utför hela arbetet och renovering/värdeökning ingår i priset och man betalar för våra tjänster när bostaden är såld.

Välkomna till en ny mäklarfilosofi! Låt oss visa dig hur vi arbetar! Vi börjar med en kostnadsfri genomgång hemma hos dig, vilket inkluderar information om vårt arbetssätt, och en marknadsanalys. Ring eller maila oss idag! Från första mötet med oss hoppas vi att ni ska känna skillnaden!
Att ta del av vårt värdeökningsprogram innebär att vi maximerar värdet inför försäljningen. Ofta handlar det om enklare renoveringar och styling.

Men värdeökning innebär även att vi tar hand om andra tjänster som underlättar för dig som kund hos oss. Exempel på dessa tjänster är flyttstädning, flytthjälp, magasinering av möbler och mycket annat.

Åtgärder som dessa innebär ofta en värdeökning på flera hundra tusen kronor och vi har fått nöjdare säljare och nöjdare köpare. Köparna slipper hålla på med färdigställande! Dessutom kan vi även hjälpa köparna med andra åtgärder innan de flyttar in.

Det bästa är att mycket av detta ingår i provisionen! Det som inte ingår betalas ofta först när bostaden är såld – säljarna behöver i dessa fall inte lägga ut pengar innan de fått betalt!

Exempel på åtgärder som vi utför:
Målning, lister, lackering av kök, kablar/sladdar, färdigställa mindre ombyggnationer.

Så om ni behöver en mäklare i Västmanland så hör med oss.

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning 

Ett företag som skall förränta en finansiell tillgång kan välja två olika strategier. Passiv portföljförvaltning respektive aktiv portföljförvaltning. I den passiva förvaltningen behålls samtliga värdepapper till förfall och ingen annan bevakning behöver ske förutom att ränta och kapitalbelopp erhålls i enlighet med villkoren för respektive värdepapper.

Vid en aktiv portföljförvaltning köps och säljs värdepapperen under dess löptid. Motivet är att genom förvaltningen höja avkastningen. I vissa fall blir resultatet tvärtom.

En av anledningarna till att det är svårt med en aktiv portföljförvaltning är att det kräver specialistkompetens i form av erfarenhet och utbildning, tekniska hjälpmedel och en ständig bevakning av de marknader där kapitalet ska förräntas. För att kunna motivera en sådan investering krävs i regel ett betydande belopp att förvalta.

Ett alternativ till de två alternativen ovan är att anlita en extern kapitalförvaltare. Därigenom kan företaget låta kapitalförvaltningen utföras som en aktiv förvaltning, medan företaget koncentrerar sig på sin primärverksamhet. I USA talar man om ”The 90-percent Dilemma”, det tar 10 procent av tiden att avgöra hur placeringarna ska fördelas och det avgör avkastningen till 90 procent. Hanteringen tar 90 procent av tiden och betyder 10 procent för avkastningen.

På marknaden finns ett stort antal bolag som anser sig duktiga på att förvalta andras pengar. Från tid till annan uppdagas även kapitalförvaltare som haft svårt att skilja på kundernas, sin arbetsgivares och sina egna medel. Därför är det viktigt att du i förväg bildar dig en uppfattning om vem eller vilka som bäst kan förvalta kapitalet, efteråt är det i regel för sent.

Hur pengarna skall placeras bestämmer Du i en instruktion till förvaltaren. I det fallet gäller samma resonemang kring kredit-, ränte- och valutarisk som om du förvaltat kapitalet själv.

Naprapat i Västerås

NaprapatNaprapat Västerås – Naprapati är en form av behandling som är inriktad på behandling av ryggraden och bindväv. Baserat på de grundläggande principerna för osteopati och kiropraktik. Naprapati en holistisk och integrerad strategi för att återställa hela hälsa. I själva verket innehåller naprapati ofta flera, behandlingar, såsom massage, kostrådgivning, Elektrisk muskelstimulering och laser terapi.

Alla har någon gång i sitt liv, uthärdat någon form av fysisk smärta i varierande grad. Denna smärta kan härröra från störningar eller skada på muskel-och neutrala system, eller dess bindväv. När man söker lösningar för smärtlindring,  vänder sig människor till olika former av behandlingar, allt från en enkel smärtstillande tablett till ingrepp. Hursomhelst, smärtan kan avta eller försvinna bara för att återvända vid en senare tidpunkt. en naprapat kan ge sina patienter en mindre drastisk lösning för behandling och kan uppnå underverk.